معرفی کتاب مروری جامع و مصور بر بیماری نیوکاسل طیور

نخستین بار درون سال 1926، ع از شکل خروسهای نمایشی بیماری نیوکاسل (Newcatle) از شـهرهای ساحلی گزارش شد. ع از شکل خروسهای نمایشی درون طی 10 سال بـه بسیـاری از کشورهای سراسر دنیـا گسترش یـافت. ع از شکل خروسهای نمایشی این بیماری درون بسیـاری از کشورها حضور داشته و شکل ولوژنیک آن یکی از خانمان براندازترین بیماریـهای پرندگان اهلی با تلفاتی که تا 100 درصد درون ماکیـان است. درون ایـالات متحده از حدود سال 1940، بیماری نیوکاسل خفیف یـا با حدت متوسط وجود داشته است. این اشکال نیوکاسل درون ماکیـان بـه خوبی با واکسیناسیون مکرر کنترل شده‌اند. این اشکال بـه جز درون مورد ماکیـان  بندرت بـه شکل جدی (برای دیگر گونـه‌ها) انجامـیده است. نیوکاسل ولوژنیک، بیماری زا ترین شکل بیماری درون ایـالات متحده درون سالهای 1941، 1946 و 1951 رخ داد کـه با هزینـه زیـادی (52 مـیلیون دلار) ریشـه کن شد. اما بیماری دوباره درون سالهای 1977، 1979 و1980 پدیدار شد. آشکار شده هست که نیوکاسل ولوژنیک معمولاً بـه وسیله پرندگان زینتی یـا خروسهای جنگی وارداتی وارد شده و در بسیـاری از موارد بـه وسیله پرندگان بـه طور غیرقانونی وارد شده، رخ داده است. این کتاب کوچک قابل استفاده به منظور دانشجویـان دامپزشکی و سایر گروههای وابسته است.

فهرست مطالب

بخش اول-مروری بر نیوکاسل

اهمـیت بیماری

تاریخچه

گونـه‌های درگیر

انتقال بیماری

دوره کمون

علایم کلینیکی

ضایعات بعد از مرگ

واگیری و مرگ و مـیر

تشخیص

تشخیص تفریقی

آزمایشات تشخیصی

جمع‌آوری نمونـه‌ها

قرنطینـه و ضدعفونی

بهداشت عمومـی

منابع

: ع از شکل خروسهای نمایشی

ع از شکل خروسهای نمایشی دانلود کتاب مروری جامع و  مصور بر بیماری نیوکاسل طیور ...
[دانلود کتاب مروری جامع و مصور بر بیماری نیوکاسل طیور ... ع از شکل خروسهای نمایشی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 05 Jul 2018 10:21:00 +0000