معرفی کتاب دانایی یـا شانس

در کتاب دانایی یـا شانس اثر آلن کوهن، در مورد کتاب دانایی بیشتر یـاد مـی‌گیریم کـه کیستیم، چه مـی‌خواهیم و چگونـه مـی‌توانیم ازدواجمان را بهبود ببخشیم. در مورد کتاب دانایی این کتاب حاصل آموخته‌های آلن کوهن از روابطی هست که خود تجربه کرده یـا شاهد آن‌ها بوده‌ است.

این‌که چگونـه و چرا ازدواج مـی‌کنید، نقش مـهمـی درون عاقبت کار دارد. در مورد کتاب دانایی انتخاب غلط یـا درگیر شدن، بنا بـه دلیلی اشتباه، تمام تلاش‌های شما را به منظور موفقیت درون ازدواج مخدوش مـی‌کند و شما را دوباره سر جای اول بر مـی‌گرداند و باید از نو شروع کنید؛ آن‌ هم با ناامـیدی و دلسردی بیشتر. اگر همواره هنگام ازدواج با افرادی سروکار پیدا مـی‌کنید کـه در آخر خط شما را ناامـید مـی‌کنند، بـه احتمال زیـاد علتی اساسی دارد و زمان آن رسیده هست که آستین‌ها را بالا بزنید و ببینید چرا و چگونـه چنین روابطی را شروع ‌کنید، کـه دوباره ناامـید نشوید و در عین حال فرصت انتخاب افراد مناسب را درون آینده افزایش دهید و بای همراه شوید کـه با شما درون مسیر و مقصدی مشترک باشد. کتاب دانایی یـا شانس (Dont Get Lucky Get Smart) درون پیدا همسر دلخواهتان و همچنین علت ناراضایتی از زندگی عشقی‌تان و راه‌های بهبود آن بـه شما کمک مـی‌کند.

جملات برگزیده دانایی یـا شانس:

- درون عشق واقعی، شما خوبی طرف مقابل را مـی‌خواهید. درون عشق رمانتیک، خودِ طرف را مـی‌خواهید.- به‌ محض این‌که بتوانی بـه خودت اعتماد کنی، راه درست زندگی را پیدا خواهی کرد.- زندگی رویدادی هست که وقتی گرم برنامـه‌ریزی‌های دیگر هستید بر شما حادث مـی‌شود.- نتیجه‌گیری، درون واقع رسیدن بـه مرحله‌ای هست که شما از فکر خسته شده‌اید.- اگر فکر ‌کنید مـی‌توانید یـا فکر ‌کنید نمـی‌توانید، درون هر دو صورت حق با شما است.

در بخشی از کتاب دانایی یـا شانس مـی‌خوانیم:

یکی از مـهم‌ترین پند‌و‌اندرزهایی کـه مـی‌توانم بـه افرادی بدهم کـه به ملاقات فردی جدید مـی‌روند، این هست که «خودت باش، درست همان‌طوری کـه هستی». هرچه سعی کنید دیگری را بیشتر تحت‌تأثیر قرار دهید، بیشتر حتما به این کار ادامـه دهید. بـه جای این‌که انرژی‌تان را صرف ظاهرسازی کنید، با ترس‌هایتان روبه‌رو شوید و افکار خود و ناامنی‌های درونی‌تان را کـه به شما مـی‌قبولاند حتما کاری کنید کـه دیگران از شما خوششان بیـاید، حل و فصل کنید. هرچه بیشتر تلاش کنید کـه خودتان را ثابت کنید، بیشتر مفتضح مـی‌شوید. افرادی کـه نیـازی بـه راضی دیگران درون خود نمـی‌بینند، از دور مـی‌درخشند و همـه از آن‌ها خوششان مـی‌آید، چون درون درون آن‌ها چیزی وجود دارد کـه همـه بـه دنبال آن هستند، کیفیتی کمـیاب بـه نام تمامـیت وجودی.

فهرست مطالب

دلیل شماره‌ی 1: در مورد کتاب دانایی قدم اول را درون ازدواج، اشتباه بر مـی‌داریدعشق درون اولین نگاهصخره‌های واقعیتآیـا مستأصل هستید؟متأهلان ناراضی یـا درون حال متارکهدلیل شماره‌ی 2: ترجیح مـی‌دهید بـه جای پیدا عشق، آن‌ را جستجو کنیدمنتظر همسر رؤیـاها ماندن«خوب‌هایش را‌اند»دنبال عیب و ایراد گشتنجذبِ عاشقان تخیلیدلیل شماره‌ی 3: بـه دردهای گذشته اجازه مـی‌دهید شما را از عشق حاضر محروم کندالتیـام قلب شکستهبیش از آن خوب هست که باوری باشدچرا نباید با همسر قبلی خود تماس بگیرید؟ و چه موقع حتما با همسر قبلی خود تماس بگیریدچگونـه از الگوهای تکراری رها شویمدلیل شمار‌ه‌ی 4: شریکی عالی را از خود دور مـی‌کنیدهر جا با یکیدیو حسادت را مطیع خود کنیدتجزیـه و تحلیل فلج‌کنندهدلیل شماره‌ی 5: از نقاط عطف زندگی‌تان استفاده‌ی لازم را نمـی‌کنیداین همانی کـه مـی‌خواهم نیست!تغییر ایجاد مـی‌شودهری را بخواهید، مـی‌توانید پیدا کنیدطرد شدن نوعی حفاظت استبه هدف نزدیک مـی‌شویددلیل شماره‌ی 6: بـه خرده‌نان ته سفره راضی مـی‌شوید و ضیـافت را از دست مـی‌دهیداجتناب از قهر و آشتی مداومروابط سالمآیـا رابطه‌ی ارزش جنگ و مرافعه دارد؟اجازه دهید آن کـه کمتر مـی‌ترسد، زمام امور را درون دست گیرددلیل شماره‌ی 7: زیـاده از حد تلاش مـی‌کنیدهمـین امروز بـه من بگوثابت کن کـه دوستم داریمشکل زن‌ها و شوهرهای بی‌نقصاسطوره‌ای درون ذهن خوددلیل شماره‌ی 8: از تعهد واهمـه داریدنمـی‌توانید هدف متحرک را نشانـه بگیریدآنچه مـی‌خواهید درون مورد افراد فراری از تعهد بدانید (اما که تا به حال بـه آن دست نیـافته‌اید)قبل از پ، خوب نگاه کنید و بعد بپریددلیل شماره‌ی 9: بـه جای پرواز، غرق مـی‌شویدده سؤالی کـه قبل از «بله» گفتن حتما از خودتان یداز کجا بدانیم با چهی ازدواج کنیمدلیل شماره‌ی 10: روابط خود را به‌طور کامل تمام نمـی‌کنیدبه تو اجازه نمـی‌دهم مرا ترک کنی. خودم تو را ترک مـی‌کنمفراموش کردم بگویم کـه از یکدیگر جدا شده‌ایماز پایـانی خوش بـه آغازی نوسخن پایـانیقدردانی و تشکر

در مورد کتاب دانایی دانلود کتاب دانایی یـا شانس - آلن کوهن - کتابراه
[دانلود کتاب دانایی یـا شانس - آلن کوهن - کتابراه در مورد کتاب دانایی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 02:22:00 +0000